Поступци 2021

Штампа

Одржавање програма и рачунара - најповољнији понуђач
ХТЗ опрема 2021 - одлука о поновном покретању

Дезинфекциона средства - директни до 1000 КМ - измјена

Одржавање програма - одлука о покретању

Набавка горива - најповољнији понуђач

ХТЗ опрема - одлука о поништењу

Обезбјеђење објеката - најповољнији понуђач

Обезбјеђење објеката - захтјев за доставу понуда

Обезбјеђење објеката - одлука о покретању

Канцеларијски материјал - Најповољнији понуђач

ХТЗ опрема - одлука о покретању

Директни споразум до 1000 КМ парцелисње - измјена

Директни споразум до 1000 КМ - измјена

Умјетно цвијеће и репроматеријал - Најповољнији понуђач

Набавка горива - именовање комисије

Набавка горива - одлука о покретању

Набавка горива - обавјештење

Kанцеларијски материјал - одлука о покретању

Грађевински материјал - Најповољнији понуђач

Свјеже цвијеће - Најповољнији понуђач - препорука

Директни споразум до 1000 КМ - измјена

Набавка свијеже резано цвијеће - обавјештење

Набавка вјештачко цвијеће - репроматеријал - обавјештење

Цемент, А мрежа, даска - одлука о покретању

Директни споразум до 6000 КМ - одлука о покретању

Директни споразум до 1000 КМ - одлука о покретању

Свијеже цвијеће - одлука о покретању

Умјетно цвијеће - одлука о покретању